Verdacht

Er is sprake van etnische profilering als de politie uitgaat van uiterlijke kenmerken in plaats van objectief waargenomen verdacht gedrag. Op initiatief van Bureau Discriminatiezaken organiseerde Jong Haarlem in de Ringvaart in Schalkwijk een discussieavond voor jongeren en politie. Voorafgaande aan het gesprek werd de film ‘Verdacht’ vertoond, een documentaire waarin slachtoffers van etnische profilering hun aangrijpende verhaal doen over de impact ervan. 

Aanwezig waren zo’n 15 jongeren, 8 politieambtenaren, medewerkers van Jong Haarlem, Bureau Discriminatiezaken, CJG en Controle Alt Delete (die in samenwerking met KRO-NCRV de documentaire maakte). 

Na afloop was er in ontspannen sfeer een open gesprek over etnisch profileren. Hoewel de jongeren aanvankelijk huiverig leken om iets te zeggen, zijn ze toch allemaal aan het woord geweest dankzij de uitstekende gespreksleider van Controle Alt Delete. Een aantal van hen vertelden over hun eigen ervaringen op straat, naar aanleiding waarvan het gesprek ook ging over hoe en waar je een klacht kan indienen. 

De aanwezige politiemensen spraken allen uit hoezeer zij tegen vormen van etnisch profileren zijn en gaven aan te komen om hiervan te leren en mee te denken hoe dit binnen de politie aan de orde gesteld kan worden. 

Jongerenwerkers vertelden dat veel jongeren niet wilden komen omdat ze niet in gesprek willen met de politie. Na afloop zijn verschillende afspraken gemaakt tussen het jongerenwerk en politie om op locatie langs te komen om zo over en weer meer bekendheid en bereid tot met elkaar praten te creëren. Daarnaast hebben Jong Haarlem medewerkers gegevens uitgewisseld met mensen van CAD om een vervolg te kunnen geven aan deze avond. 

Het was een zinvolle avond waarin een stap is gezet om een zeer gevoelig onderwerp onder de aandacht te brengen en aan te pakken, waaruit waardevolle vervolgstappen kwamen. 

Hier kan je de documentaire ‘Verdacht’ zien: https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2018/december/verdacht.html Meer informatie over Controle Alt Delete hier: https://controlealtdelete.nl/